Aktuálně :

Dále zůstává také v platnosti kontaktní e-mail kopecky.pavel@atlas.cz

 

CTS engineering

 Společnost CTS engineering je ryze česká inženýrská společnost. Společnost CTS engineering vznikla v roce 2006 s cílem poskytovat poradenské, projektové, konstrukční, revizní a servisní služby v oblasti chladicích a klimatizačních systémů a technologií s akumulací chladu.

 Společnost CTS engineering navazuje na více než patnáctileté zkušenosti s konstrukcí, projektováním, provozem a servisem chladicích technologií.

 Snahou společnosti CTS engineering je poskytovat kvalitní a nezávislé poradenství, konstrukční, projektové, revizní a servisní služby na špičkové úrovni.

 

  Přehled poskytovaných služeb

  • Nezávislé odborné poradenství v oblasti klimatizačních systému a technologií s akumulací chladu.
  • Projektové služby v oblasti chladicích, klimatizačních systému a technologií s akumulací chladu.
  • Návrh, vývoj a konstrukci kompresorových chladicích jednotek, regulačních a monitorovacích systémů.
  • Konstrukce chladicích zařízení do prostředí s nebezpečím výbuchu.
  • Poradenství v oblasti úspor energií v průmyslových procesech.
  • Vývoj a poradenství pro aplikace nestandardních chladicích tepelných systémů.
  • Monitoring, diagnostiku a posouzení zdrojů chladu a tepla.
  • Revize úniků chladicích zařízení.
  • Revize chladicích zařízení dle ENV 378.
  • Revize zařízení
  • Uvádění do provozu a pravidelný servis chladících strojů.
  • Servis v oblasti chladících klimatizačních a topných systémů obecně.
  • Technická pomoc a tvorba dokumentace k chladicím zařízením a MaR.

 

 

Spolupráce :

CTS engineering spolupracuje s renomovanými firmami v oboru chladicí a klimatizační technika.